Bærekraftig servering i kantiner

Matproduksjon står for nærmere en tredjedel av de globale klimagassutslippene, så det å gjøre klimavennlige valg ved innkjøp, produksjon og ikke minst bespisning av mat og drikke utgjør en reell forskjell. Råvarer og produkter om benyttes i våre kantiner hentes fra naturen, og det kreves energi for å produsere, lagre og transportere.

ROYAL+ tenker bærekraft i alle ledd. Dette gjelder selvsagt også for kantinedriften “Gruve.3”. Ved bevisste og riktige valg fra oss som din leverandør av kantinetjenester, skal du være sikker på at maten du spiser ikke bare gjør deg godt, men også er bærekraftig. Ditt ansvar er å spise opp, slik at vi unngår å kaste mat.

Kua har fått mye pepper for sine utslipp, men vi må huske på at vi bor i Norge og ikke kan leve av grønnsaker og frukt alene. I Norge er kun 1% av totalt landareal egnet for dyrking av mat og er derfor helt avhengig av import.

Dyrehold i Norge er blant verdens reneste og er også med på å holde vegetasjonen nede slik at ikke kulturlandskapet opprettholdes. Vi streber derfor etter å benytte norske kjøttvarer i menyer der hvor kjøtt kreves, men heller bruke litt mindre. Sertifisert fisk er ofte et godt alternativ. Dersom vi alle skulle spist kun grønnsaker, ville det ikke vært nok mat til oss alle.