Hvordan få ansatte tilbake fra hjemmekontoret?

Arbeidslivet har endret seg under pandemien, men samfunnet er igjen åpnet opp og vi kan gå tilbake til det «normale». Men hva er egentlig normalt i dag, og hva skal til for å friste de ansatte tilbake til kontoret?

Det vi vet er at mange har gledet seg til å komme tilbake til hverdagen på arbeidsplassen for å møte sine kollegaer samt lettere kunne gjennomføre prosesser, enten det er små eller store prosesser som skal gjennomføres. Vi har alle blitt «eksperter» på Teams eller andre plattformer for digital kommunikasjon og videomøter under pandemien. Det vi også har erfart er at det tok tid å hele tiden måtte avtale digitale møter, enten om det er dine kunder, samarbeidspartnere eller kollegaer man ønsket kontakt med for å komme videre i prosjekter. De raske beslutningene ved «gangprat» har vært fraværende. Nå er det igjen mulig å møtes, og de fleste arbeidsgivere ønsker de ansatte tilbake på kontoret for å gjøre arbeidshverdagen mer «effektiv» for de fleste, men hvordan gjøres dette på en best mulig måte?

Selvsagt kan man bestemme og svinge pisken, men hva med også å legge til rette for god stemning og motivasjon som gjør at de ansatte selv ønsker å være på jobb?

Gjennom vårt kantinekonsept Gruve.3 har vi hatt en hektisk høst med etablering av flere kantiner og personalrestauranter for både med både utleiere og arbeidsgivere. Felles for alle er at de ønsket å tilby de ansatte en forbedret matopplevelse på arbeidsplassen slik at leieforholdet består og at de ansatte faktisk ønsker å komme tilbake til jobb. For hvor har man ellers tid til å bli bedre kjent med sine kollegaer og evt. drøfte ulike problemstillinger uten å planlegge for mye? Nemlig under lunsj! Da er det også godt å vite at det finnes steder hvor man kan samles til et godt måltid og en uformell prat. Både ved kaffemaskinen, og ikke minst i kantinen, vil de ansatte møtes og hvor den gode samtalen kan holdes! Dette har en enorm verdi – ikke bare for de ansatte, men gode opplevelser med kaffe som smaker og mat som gjør godt, er også en investering for arbeidsgiver. Føler de ansatte seg godt ivaretatt med trivsel på jobb, og det samtidig legges til rette for de gode samtaler, legges det samtidig til rette for at hverdagen vil bli mer effektiv samtidig som de ansatte ønsker å bli værende. Mange er lei av sitt eget kjøleskap etter denne pandemien – så sats på kvalitet i servering på arbeidsplassen – og vi hjelper deg gjerne med å legge til rette for dette. Det er bare å ta kontakt!