Miljøsertifiseringer

ROYAL+ er Svanemerket (siden 2009), det offisielle miljømerket i Norden, som stiller høye krav til rengjøringsmidlene vi bruker, produktets effektivitet og emballasje, i tillegg til arbeidsmiljø.

Vår miljøpolitikk er streng, og vi er veldig stolte av å være Svanemerket. Det holder oss oppdatert på den nyeste teknologien og mulighetene, og sørger for at alle ledd i prosessen er bærekraftige. Du får en helhetlig leveranse med kvalitet fra oppstart til gjennomførelse.

Svanemerket stiller blant annet krav til:

  • Miljø- og helsekrav i kjemikalier
  • Reduksjon av mengden kjemikalier som brukes
  • Effektiv transport
  • Avfallshåndtering og mengder

For å være Svanemerket går vi hvert år gjennom stadig strengere krav. Du kan være trygg på at ROYAL+ er en leverandør som tar miljø og etikk på alvor.

I tillegg er vi Miljøfyrtårn-bedrift, som blant annet stiller krav til arbeidsmiljø, opplæring, rutiner, rengjøringsmidler og andre innkjøp. Miljøfyrtårn er en norsk, offentlig sertifiseringsordning for bedrifter og virksomheter. For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert må man gjennom en miljøanalyse og oppfylle strenge bransjekrav. Vi jobber systematisk med miljøtiltak, og resertifiseres hvert tredje år.

Debio har merket mat og utviklet økologien i Norge i over 30 år. ROYAL+ ved Gruve.3 er tilknyttet Debios kontrollordning. Gruve.3 oppfyller kravene i «Regler for bruk av Debio-merker i serveringer» for Ø-merking i servering av økologisk mat og drikke for våre serveringssteder. Avhengig av ønsket nivå på sertifisering, kan vi i samarbeid med kunde tilpasse vår leveranse av økologiske varer i servering til nivå bronse, sølv eller gull.

Kvalitetsledelse handler om å sikre at våre tjenester er i henhold til kravene som stilles i kundeavtalene.  Å være sertifisert etter ISO9001 innebæer at vi har rutiner, prosedyrer og systemer som skal sikre fornøyde kunder.

Logo Næringslivets Hovedorganisasjon

ROYAL+ er medlem av NHO og NHO Service og Handel.